Frank is als stadsgeograaf afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Frank is in staat om de dynamiek in geografische (ruimtelijke) ontwikkelingen te doorgronden en de sociaal-economische ontwikkeling van steden en regio’s te duiden. Daarnaast heeft Frank inhoudelijke kennis van onderzoeken op het gebied van de stedelijke geografie, zoals urbane/rurale- en regionale studies en volkshuisvesting.

Als consultant is Frank betrokken bij verschillende vraagstukken en onderzoek op het gebied van de woningmarkt, ruimtelijke gebiedsontwikkeling, beleidsvraagstukken en bij de maatschappelijke visitaties van woningcorporaties.

Kernkwaliteiten waarover Frank beschikt zijn pro-activiteit, enthousiasme, empathisch vermogen, een kritische blik en oplossingsgerichtheid.

Frank heeft ongeveer 15 visitaties uitgevoerd, waaronder Intermaris, Groen Wonen Vlist, Compaen,  Salland Wonen, Lekstede Wonen, Samenwerking, Veenendaalse woningstichting, Mijande, De  Zaligheden, Zeeuwland, Wonen Zuid en Centrada.