Jessica heeft bestuurskunde gestudeerd en heeft ervaring opgedaan in de volkshuisvesting bij Gemeente Delft. Hier heeft zij veel samen gewerkt met corporaties aan prestatieafspraken, projecten en de woonvisie voor gemeente Delft. Zij was o.a. verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van het proces om tot prestatieafspraken te komen. Tevens heeft zij zich beziggehouden met sloop- nieuwbouw projecten en woonruimteverdeling. Zij was voorzitter voor het uitvoeringsoverleg dat maandelijks samen met corporaties plaatsvond. Hierdoor heeft zij gevoel voor de werkwijze van corporaties en uitdagingen die spelen in de volkshuisvesting. Ook heeft zij als projectleider voor gemeente Delft gewerkt en daarmee ervaring op het gebied van projectmanagement.

In haar functie binnen Ecorys houdt Jessica zich bezig met verschillende advies- en onderzoeksopdrachten op het gebied van de woningmarkt. Daarnaast werkt zij aan verschillende maatschappelijke visitaties.

Kernvaardigheden waarover Jessica over beschikt zijn onder andere dat zij samenwerkingsgericht is en met respect voor ieders inbreng en belang resultaten probeert te bereiken. Zij is leergierig en geïnteresseerd, verantwoordelijk en zorgvuldig.