Walter Hulsker is als partner verbonden aan Ecorys en fungeert als Directeur Nederlandse markt. Als ruimtelijk bedrijfseconoom (EUR, 1994) is hij ruim 20 jaar actief op het snijvlak van ruimtelijk en economisch beleid op het niveau van de rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten. Rode draad van zijn werkzaamheden is het bepalen en het optimaliseren van het maatschappelijk nut van publieke investeringen.

Hij combineert zijn (ruimtelijk en financieel) economische kennis met zijn expertise over het functioneren van overheden, bedrijven en instellingen. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan als evaluator en auditor van programma’s en projecten. Tevens heeft hij besturen en raden van toezicht van een aantal woningcorporaties begeleid bij hun strategische besluitvorming. Hij gebruikte hierbij scenarioanalyses als werkvorm. Door deze opgedane ervaring is Walter zeer goed in staat de resultaten van de visitaties in de juiste context te plaatsen en direct bruikbaar te maken voor de corporatie. Bij visitatieprojecten vervult hij de rol van projectleider of voorzitter van de visitatiecommissie.