Ecorys beschouwt het betrekken van belanghebbenden als een belangrijk onderdeel van de visitatie. De belanghebbenden zijn immers de partijen voor en/of met wie u dagelijks werkt. Wij praten, in overeenstemming met de methodiek, in ieder geval met de gemeente(n) waar u actief bent en met uw huurders en/of huurdersvertegenwoordigers. Voor wat betreft het betrekken van ‘overige belanghebbenden’ bepaalt Ecorys graag in overleg met u welke belanghebbenden we nog meer bij de visitatie betrekken. Ecorys biedt u de ruimte om het aantal en de aard van de gesprekken af te stemmen op uw specifieke situatie.

In het organiseren van gesprekken wordt u ontzorgd; u hoeft slechts namen, (email) adressen en telefoonummers aan te leveren. Ecorys zorgt voor het maken van de afspraken. In het kader van een tijdige voorbereiding op de gesprekken krijgen uw belanghebbenden een week voorafgaand aan het gesprek een gespreksonderlegger toegestuurd, waarin een toelichting op de methodiek, een gespreksleidraad en een overzicht van uw maatschappelijke prestaties zijn opgenomen. Ecorys beoogt met deze voorbereiding en een maximaal rendement uit het gesprek te behalen.