Brede expertise en ruime ervaring

Sinds 2005 – toen het huidige visitatiestelsel van start ging – zijn wij betrokken bij maatschappelijke visitaties van woningcorporaties. Bijna 200 corporaties met verschillende omvang, werkgebieden en doelgroepen hebben ons in de afgelopen jaren opdracht gegeven om een maatschappelijke visitatie uit te voeren.

Aansluitend op de maatschappelijke visitaties betreft onze expertise onder meer het brede terrein van vastgoed en volkshuisvesting. Wij hebben kennis van de ontwikkelingen op de woningmarkt, in de volkshuisvesting, de corporatiesector en relevante wet- en regelgeving. In diverse opdrachten hebben wij (pre-)fusietrajecten begeleid in de vastgoed- en corporatiewereld.