‘Eerst luisteren, dan oordelen’ als principe

Wij werken in onze dagelijks visitatiepraktijk aan de hand van drie kernwaarden en het principe ‘eerst luisteren, dan oordelen’.  Onze jarenlange ervaring leert ons namelijk dat samen met u en uw collega’s optrekken nodig is om transparant te kunnen zijn in het analyseren, bespreken en beoordelen, om optimaal meerwaarde te kunnen bieden en om met recht voor de prestaties van uw corporatie de juiste snaar te raken. Voor ons als visitatoren betekent dat tevens om zonder vooringenomenheid eerst te luisteren en dan te oordelen.

Ons proces bestaat uit zes concrete stappen:

  • Een vooroverleg met de contactpersoon/projectleider van uw corporatie
  • Een startbijeenkomst
  • Het bespreken van het toetsingskader
  • Het bespreken van de eerste resultaten
  • Een rondrit langs een deel van het woningbezit of nieuwbouw-/renovatieprojecten van uw corporatie
  • Het bespreken van het visitatierapport in concept
  • Het beoordelen van het visitatierapport door de SVWN

 

In de perioden tussen de verschillende stappen worden de gesprekken met de belanghebbenden van uw corporatie gevoerd. Op basis van de informatie uit de documentatie, de verschillende bijeenkomsten en de gesprekken met de belanghebbenden wordt het visitatierapport opgebouwd en ingekleurd.