Na zijn afstuderen aan de faculteit Bedrijfseconomie is Maarten gaan werken bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Daar heeft hij ook de postdoctorale opleiding tot  Registeraccountant voltooid. In 1998 is Maarten overgestapt naar de adviespraktijk van PwC en  heeft zich daar gericht op met adviesopdracht bij instellingen in de gehandicaptensector. Hij was  betrokken bij een aantal landelijke benchmarks die in de gezondheidszorgsector en  woningcorporatiesector die door PwC werden uitgevoerd.

Sinds 2005 is Maarten betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van visitaties. Inmiddels heeft hij  ongeveer 200 visitaties uitgevoerd. Naast visitaties heeft Maarten zich gericht op beleidsmatige en  strategische vraagstukken bij woningcorporaties. In 2006 is hij verantwoordelijk geworden voor de  door PwC uit te voeren visitaties. In 2012 heeft hij deze rol bij EY ook op zich genomen en daar  ongeveer 30 visitaties begeleid. Sinds april 2017 is Maarten verbonden aan Ecorys, alwaar hij zich  ook op de maatschappelijke visitaties richt.

Bij Ecorys werkt Maarten in de functie als Director op de afdeling Regions & Cities. Met zijn  achtergrond in maatschappelijke visitaties en advieservaring met beleidsmatige, strategische en financiële vraagstuk bij woningcorporaties vormt hij een belangrijke schakel in het uitvoeren van de  maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties. Maarten beheerst alle onderdelen van de
visitatie.

Kernvaardigheden waarover Maarten beschikt zijn onder andere het procesmatig begeleiden van  complexe processen, het optreden als facilitator bij verandertrajecten, het functioneren als  klankbord en sparringpartner voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.

Maarten heeft ongeveer 200 visitaties uitgevoerd, waaronder (zeer) grote corporaties als Ymere, Eigen Haard, Portaal, Mitros, Woonzorg Nederland en Habion en kleinere als Woningstichting Voerendaal.