drs. Maarten Nieland RA (1968)

Maarten was betrokken bij het ontwikkelen van de visitatiemethodiek en heeft meer dan 70 visitatietrajecten uitgevoerd en ruim 500 gesprekken met belanghebbenden gevoerd bij zowel (zeer) kleine als (zeer) grote corporaties. Naast visitaties heeft Maarten zich gericht op financiƫle, beleidsmatige en strategische vraagstukken bij woningcorporaties. In 2006 is hij verantwoordelijk geworden voor de door PwC uit te voeren visitaties. Bij Ecorys werkt Maarten als Principal Consultant in de branchegroep Woningcorporaties. Met zijn achtergrond in maatschappelijke visitaties en advieservaring met volkshuisvestelijke, beleidsmatige, strategische en financiƫle vraagstukken bij woningcorporaties, vormt hij een belangrijke schakel in het uitvoeren van de maatschappelijke visitaties. Maarten beheerst alle onderdelen van de visitatie.

Vermeldenswaardig is verder dat Maarten coauteur is van het visiedocument Woningcorporaties 2020. In dit document worden meerdere strategische opties voor woningcorporaties beschreven om onder meer tot een duurzame bedrijfsvoering te komen.

Kernvaardigheden waarover Maarten beschikt zijn onder andere het procesmatig begeleiden van complexe processen, het optreden als facilitator bij verandertrajecten, het functioneren als klankbord en sparringpartner voor raden van bestuur en raden van toezicht. Hij zal als bedrijfseconoom en register-accountant onder meer het onderdeel Presteren naar Vermogen verzorgen.