Voor het verkrijgen of behouden van een accreditatie moet het visiterend bureau voldoen aan de accreditatiecriteria, zoals vastgelegd in het Beoordelingskader accreditatie d.d. 15 december 2015 en geldig vanaf 1 april 2016. Daarin staan twee accreditatieprincipes:

Onafhankelijkheid: Het waarnemings- en beoordelingsvermogen mogen niet beïnvloed worden door een betrokkenheid of belang van het bureau en/of de visitatoren bij de corporatie. Er moet sprake zijn van objectiviteit en deze mag op geen enkele manier in discussie zijn. Het visiterend bureau en de visitatoren mogen daarom zakelijk noch persoonlijk belang hebben bij de corporatie en bij de uitkomst van het visitatierapport.

Kwaliteit: De visitatie wordt met hoge kwaliteit uitgevoerd op basis van vereiste deskundigheid en ervaring. Deze hoge kwaliteit en onderliggende deskundigheid en ervaring worden geborgd in alle elementen van accreditatie.

De accreditatiecommissie van de SVWN heeft in juni 2016 vastgesteld dat Ecorys aan deze accreditatiecriteria voldoet. Ecorys is wederom voor een periode van vier jaar geaccrediteerd voor het uitvoeren van maatschappelijke visitaties.