Maatschappelijke visitaties gaan niet over ‘afvinken’. De visitatoren van Ecorys zijn nieuwsgierig naar de context, de afwegingen en de keuzes waar het maatschappelijk presteren uit voorkomt. Dat leidt voor elke corporatie tot een uniek verhaal. Onze inspanningen in de maatschappelijke visitatie zijn erop gericht om het geheel van context, afwegingen, keuzes en prestaties zo goed mogelijk te belichten. Wij luisteren dan ook graag naar uw verhaal achter de cijfers. Op basis daarvan komen wij tot een onderbouwde beoordeling van uw maatschappelijk presteren. Zo dragen wij bij aan de maatschappelijke verantwoording die van elke corporatie wordt gevraagd.

Leren en verbeteren maken bij ons deel uit van het gehele visitatieproces; wij bespreken  de relevante punten en de ruimte voor verbetering in de bijeenkomsten en gesprekken die wij met elkaar voeren. Ze zijn voor u geen verrassing meer als de rapportage klaar is. Onze visitatoren benutten daarbij de bredere kennis van de context waarin woningcorporaties opereren. Zij zijn naast het uitvoeren van maatschappelijke visitaties actief in de breedte van de (corporatie)sector, de woningmarkt en beleid.