Marieke heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na diverse secretarisposten binnen de publieke omroep is Marieke in 2001 overgestapt naar de volkshuisvesting. Zij is eerst bestuurssecretaris geweest bij een kleine landelijke koepel van woningcorporaties en vervolgens directieadviseur bij een sociale huisvester in Amsterdam. Sinds 2009 heeft Marieke Kalkman tientallen maatschappelijke visitaties uitgevoerd voor Ecorys. Naast haar werkzaamheden als visitator is ze projectleider jaarverslag bij een aantal woningcorporaties. Daarnaast ontwikkelt zij lesmaterialen voor een landelijke onderwijsinstelling. Zij is een adequaat penvoerder, kan snel schakelen tussen de diverse niveaus binnen organisatie en is gewend zich complexe materie vlot eigen te maken.