Robert is na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft als adviseur aan de slag gegaan bij woningcorporatie Portaal te Utrecht. Binnen Portaal is Robert actief geweest op de afdeling Vastgoedbeheer, alwaar hij zich onder andere heeft beziggehouden met de ontwikkeling van beleid. Na zijn overstap naar PVM Rotterdam is Robert zich gaan inzetten voor de ontwikkeling van risicomanagement binnen woningcorporaties. Robert is coauteur van het boek Code Rood: Risicomanagement voor woningcorporaties. Het boek is ontwikkeld in samenwerking met een achttal woningcorporaties.

Als senior consultant is hij betrokken (geweest) bij het uitvoeren van meer dan 60 maatschappelijke visitaties, van klein tot groot, over heel Nederland. Daarnaast voert Robert verschillende advies- en onderzoeksopdrachten uit op het gebied van de woningmarkt en binnen het woondomein, voor ministeries, gemeenten en woningcorporaties. Op basis van zijn achtergrond in de volkshuisvesting en zijn bredere kennis van de woningmarkt levert hij een belangrijke bijdrage aan het doorgronden van woningcorporaties en de volkshuisvestelijke opgaven waar zij voor staan.

Kernwaarden waarover Robert beschikt zijn onder andere het functioneren als spin in het web/teamspeler, het functioneren als (kritisch) klankbord, het samenbrengen van personen en het behouden van overzicht. Robert is zorgvuldig, verantwoordelijk, sociaalvaardig en kritisch.

Robert heeft ongeveer 80 visitaties uitgevoerd, waaronder (zeer) grote corporaties als Ymere, Eigen Haard, Portaal, Rochdale, Woonzorg Nederland, Habion en kleinere zoals Woningstichting Putten, Woningstichting Voerendaal en Patrimonium Groningen.