Robert Kievit (1985)  is na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft als projectmedewerker aan de slag gegaan bij woningcorporatie Portaal te Utrecht. Binnen Portaal is Robert actief geweest op de afdeling Vastgoedbeheer, alwaar
hij zich onder andere heeft beziggehouden met de ontwikkeling van beleid. Na zijn overstap naar PVM Rotterdam is Robert zich gaan inzetten voor de ontwikkeling van risicomanagement binnen woningcorporaties. Robert is coauteur van het boek
Code Rood: Risicomanagement voor woningcorporaties. Het boek is ontwikkeld in samenwerking met een achttal woningcorporaties.

Als senior consultant in de branchegroep Woningcorporaties binnen Ecorys is hij betrokken (geweest) bij het uitvoeren van meer dan 45 maatschappelijke visitaties, van klein tot groot, over heel Nederland. Voorbeelden zijn Portaal, Eigen Haard, Ymere,
Haard, Wooninc., Woonzorg Nederland en Sint Trudo. Daarnaast voert Robert verschillende advies- en onderzoeksopdrachten uit op het gebied van de woningmarkt en binnen het woondomein, voor zowel publieke als private
opdrachtgevers. Op basis van zijn achtergrond in de volkshuisvesting en zijn bredere kennis van de woningmarkt levert hij een belangrijke bijdrage aan het doorgronden van woningcorporaties en de volkshuisvestelijke opgaven waar zij
voor staan.

Kernwaarden waarover Robert beschikt zijn onder andere het functioneren als spin in het web/teamspeler, het functioneren als (kritisch) klankbord, het samenbrengen van personen en het behouden van overzicht. Robert is zorgvuldig, verantwoordelijk,
sociaalvaardig en kritisch.