drs. Bart Witmond (1964)

Bart is een politicoloog met een economische inslag en gespecialiseerd in vraagstukken rond publieke en private samenwerking. Als beleidsmaker bij drie ministeries zocht hij vanuit het publieke belang samenwerking met marktpartijen. Bij Ecorys werkt hij als partner en houdt hij zich onder meer bezig met het veld van integrale gebiedsontwikkeling. Zo heeft hij een governancemodel en een financieringsarrangement  voor de gebiedsontwikkeling van Almere ontwikkeld. Hij heeft voor diverse projectontwikkelaars en corporaties gewerkt aan projecten op het gebied van natuurontwikkeling in combinatie met woningbouw. Hij is auteur van de VNG publicatie Handreiking grondbeleid voor raadsleden. Bart  werkt regelmatig in opdracht van gemeentelijke rekenkamers (onder meer Eindhoven, Haarlemmermeer en Winsum). Sinds een aantal jaren voert hij maatschappelijke visitaties in de corporatiesector uit. De kernvaardigheden van Bart zijn gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een vlotte pen om complexe materie begrijpelijk te formuleren.