ir. Pia van Oord (1951)

Pia studeerde stedenbouwkunde aan de TU Delft en kwam vervolgens terecht in stadsvernieuwing, gebiedsontwikkeling, vastgoed, volkshuisvesting en bewonersinitiatieven. Ze werkte 20 jaar bij woningcorporaties, in verschillende functies op het gebied van beheer, beleid en management. Daarnaast was ze commissaris. De volkshuisvesting heeft haar hart. Sinds 2010 is Pia geassocieerd met Ecorys en voert zij maatschappelijke visitaties uit. Ze beschikt over de benodigde kennis en de brede ervaring die bijdragen aan een goed visitatieproces. Pia heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, is vasthoudend en hecht aan zorgvuldigheid.