Rixt Bos MSc heeft een achtergrond in sociale geografie en planologie en heeft tijdens haar studie ervaring opgedaan met ruimtelijke economie. Vanuit haar studie en werkervaring heeft Rixt kennis en ervaring met het structureren, organiseren en uitvoeren van onderzoek naar vraagstukken waarin de uiteenlopende invalshoeken en belangen van belanghebbenden samenkomen. Rixt heeft een brede interesse in ruimtelijke vraagstukken in het publieke domein, is analytisch sterk en is in staat om te verbinden.

Deze achtergrond en eigenschappen zet zij als consultant bij Ecorys in bij verscheidene onderzoeks- en adviesopdrachten. Rixt werkt voor woningcorporaties, lokale overheden, regio’s en ministeries. Zij voert naast visitaties onder andere beleids- en effectenonderzoek uit in het woondomein, bijvoorbeeld met betrekking tot flexwonen, wooncoöperaties, wonen & zorg en administratieve lasten.

Rixt is intussen betrokken geweest bij meer dan 45 maatschappelijke visitaties, onder andere bij Vivare, Ymere, Staedion, OFW, Actium, Heuvelrug Wonen, Woonstad Rotterdam, Haag Wonen, Alwel, Wold & Waard, Wooninc., Haag Wonen, Rochdale, Domesta, DUWO, ‘thuis, Triada, ZOwonen, en Fien Wonen.